• جدید ترین مقاله

    تهویه اتاق رنگ
    توسط تاریخ انتشار : 2023-02-012 دیدگاه

    سیستم تهویه در اتاق رنگ

    تهویه اتاق رنگ یکی از مهم ترین الزاماتی است که در این مکان ها باید رعایت شود. اتاق یا سالن رنگ، مکانی است که انواع قطعات و دستگاه ها، رنگ آمیزی می شوند و انواع مواد شیمیایی ناشی از این فرآیند، در چنین محیط هایی وجود خواهد داشت. حضور نیروی کار در سالن رنگی که دارای تجهیزات تهویه مطبوع …

سایر مقالات تاپ تهویه