رد کردن لینک ها

چیلر های کریر

chiller-30RAP

چیلر هوا خنک اسکرال

مدل :
30RAP

مشاهده کنید
چیلر اسکرو هوا خنک کریر (AQUAFORCE 30XA)

چیلر هوا خنک اسکرو

مدل :
30XA

مشاهده کنید

چیلر آب خنک اسکرو

مدل :
30XW

مشاهده کنید
چیلر جذبی بخار دو اثره 16NK

چیلر جذبی بخار دو اثره

مدل :
16NK

مشاهده کنید
chiller19DV

چیلر آب خنک سانتریفیوژ

مدل :
19DV

مشاهده کنید
چیلر جذبی آب گرم تک اثره و چیلر جذبی بخار تک اثره

چیلر جذبی آب گرم تک اثره

مدل :
16LJ

مشاهده کنید

چیلر جذبی بخار تک اثره

مدل :
16TJ

مشاهده کنید
بازگشت به بالای صفحه