رد کردن لینک ها

VRF مدیا

VRF یونیت بیرونی سری MV6

مدل :
MV6-252WV2GN1

مشاهده کنید
M-1 way casseti VRF

VRF یونیت داخلی کاستی یک طرفه

مدل :
M12-18Q1DHN1

مشاهده کنید
Midea-4-way cassette

VRF یونیت داخلی کاستی چهار طرفه

مدل :
M12-28Q4DHN1

مشاهده کنید
wall

VRF یونیت داخلی دیواری

مدل :
M1-22G/DHN1-M

مشاهده کنید
M-low static pressure IDU

VRF یونیت داخلی سقفی توکار

مدل :
M1-18T3/DHN1-C

مشاهده کنید
Midea-High-Static-Pressure-IDU

VRF یونیت داخلی سقفی توکار کانالی

مدل :
M12-71T1DHN1

مشاهده کنید
بازگشت به بالای صفحه