سوپرهیت و سابکول چیست؟

دستگاه های تهویه مطبوعی که با سیکل تبرید تراکمی کار می کنند، با اصطلاحات سابکول و سوپرهیت، سروکار دارند و تکنسین های این دستگاه ها، بارها این عناوین را به کار می برند. سابکول چیست؟ اصطلاح سوپرهیت به چه معناست و در سیکل تبرید تراکمی دستگاه هایی نظیر چیلر هواخنک به چه کار می آید؟ در یک تعریف کلی باید این دو عنوان را فرآیندهایی به منظور محافظت از قطعات و بخش های مختلف دستگاه های سرمایشی دانست که کمک می کنند تا این تجهیزات به درستی کار کرده و راندمان مناسبی داشته باشند. سابکول به فرآیندی گفته می شود که در کندانسور دستگاه رخ می دهد و سوپر هیت در اواپراتور دستگاه های تهویه مطبوعی که دارای سیکل تبرید تراکمی هستند، اتفاق می افتد. در این مطلب قصد داریم شما را با پاسخ این پرسش ها که سوپرهیت و سابکول چیست؟ آشنا کنیم.

تعریف سوپرهیت و سابکول

تعریف سوپرهیت و سابکول

تعریف سابکول و سوپرهیت را باید با معرفی مفهوم گرمای نهان آغاز کرد و آب، ساده ترین ماده ای است که می توان برای تبیین این مفهوم از آن بهره جست. زمانی که به مقداری آب گرما داده می شود، دمای آن به تدریج افزایش یافته و زمانی که به دمای 100 درجه سانتی گراد رسید، بخار می شود. در واقع نقطه جوش آب، 100 درجه سانتی گراد است و از این مرحله به بعد، گرمایی که به آب داده می شود، صرف تغییر حالت آن از مایع به بخار می شود. این گرما که منجر به تغییر حالت ماده می شود را گرمای نهان می نامند. با درک  این مفهوم، اینک می توان سوپرهیت و سابکول را نیز به طور کامل معرفی کرد. تعریف لغوی سوپرهیت به معنای بسیار داغ می باشد و سابکول را باید مادون سرد ترجمه کرد. اما تعریف دقیق تر و بررسی نحوه اندازه گیری سوپرهیت و سابکول در ادامه این مطلب بیان شده است.

تعرفی سوپرهیت و سابکول چیست؟

نحوه اندازه گیری سوپرهیت

تعریف سوپرهیت را اینگونه می توان ارائه کرد که پس از گرما دادن به آب و بخار شدن همه مقدار آن، چنان چه مجدد گرما دادن به بخارهای آن را ادامه دهیم، دمای بخار آب از 100 درجه افزایش پیدا خواهد کرد و به طور مثال به 107 درجه سانتی گراد خواهد رسید. اختلاف دمایی که در این مساله مطرح شد را سوپرهیت می نامند. در واقع اگر بخواهیم نحوه اندازه گیری سوپرهیت را با یک رابطه ساده بیان کنیم، به عبارت زیر می رسیم:

دمای تبخیر آن – دمای فعلی ماده = سوپرهیت

در مثالی که ذکر شد، میزان سوپرهیت آب، عدد 7 درجه سانتی گراد می باشد. این شاخص را می توان برای هر سیال دیگری نیز بررسی کرد و در دستگاه های تهویه مطبوع، با در نظر گرفتن نوع مبرد و دمای تبخیر آن، نحوه اندازه گیری سوپرهیت مشخص می شود.

در این جدول می توانید تعریف و رابطه سوپرهیت را مشاهده کنید که در دستگاه های سرمایشی تهویه مطبوع نظیر انواع چیلرهای تراکمی و روف تاپ پکیج، کارآمد است.

فرآیند تعریف رابطه
سوپرهیت افزایش دمای یک سیال، بالاتر از دمای تبخیر آن دمای تبخیر آن – دمای فعلی ماده = سوپرهیت

نحوه اندازه گیری سابکول

تعریف سابکول را می توان اینطور عرضه کرد که خنک سازی یک سیال زیر دمای چگالش را subcool می نامند. در مثال پیشین، اگر از بخارات آب گرمای اضافی را گرفته تا مجدد به مایع تبدیل شود، دمای آن به 100 درجه رسیده و تغییر حالت خواهد داد. اما اگر خنک سازی آن را ادامه دهیم تا دمای آن به 90 درجه سانتی گراد برسد، در این حالت می توان گفت سابکول در این مثال 10 درجه سانتی گراد است. به این ترتیب در پاسخ به این سوال که نحوه اندازه گیری سابکول چیست؟ و چگونه می توان آن را سنجید، باید به رابطه زیر اشاره کرد:

دمای فعلی آن – دمای جوش ماده = سابکول

در دستگاه های تهویه مطبوعی که با سیکل تبرید تراکمی کار می کنند، شاخص سابکول یا سابکولینگ، از اهمیت زیادی برخوردار است و در کندانسور دستگاه باید مورد  استفاده قرار می گیرد. در این جدول می توانید تعریف و رابطه سابکول را مشاهده کنید که  در سیکل تبرید تراکمی دستگاه های سرمایشی تهویه مطبوع به کار خواهد آمد.

 

فرآیند تعریف رابطه
سابکول کاهش دمای یک سیال، زیر دمای چگالش آن دمای فعلی آن – دمای جوش ماده = سابکول

در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم که فواید سابکول در تبرید چیست و چرا به این دو فرآیند در دستگاه هایی نظیر چیلر تراکمی هواخنک یا آب خنک نیاز داریم؟

بررسی سابکول و سوپرهیت

فواید سابکول در تبرید تراکمی

سابکول در سیکل تبرید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در بخش کندانسور دستگاه اتفاق می افتد. مبردی که در کندانسور خنک می شود، باید به طور کامل به مایع تبدیل شود و سپس به مراحل بعد که همان شیر انبساط است، وارد شود. چنان چه این مبرد دارای بخار و حباب هایی بوده و به شیر انبساط وارد شود، سبب می شود تا ظرفیت این بخش از دستگاه کاهش پیدا کرده و میزان مبرد کمتری به اواپراتور ورود کند. نتیجه این فرآیند، کار کردن بیش تر دستگاه برای تامین مبرد کافی به منظور سرمایش محیط است که به کمپرسور و همه بخش های دیگر آن، بار اضافی وارد می کند. برای جلوگیری از این اتفاق و کاهش ظرفیت شیر انبساط، سابکولینگ یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در کندانسور دستگاه هایی نظیر روف تاپ پکیج و یا چیلرهای تراکمی صورت گیرد.

فواید سوپرهیت در تبرید تراکمی

سوپرهیت در سیکل تبرید تراکمی نقش مهمی ایفا می کند و می تواند تضمینی بر درستی کارکرد و حفظ سلامت کمپرسور دستگاه باشد. فرآیند سوپرهیت در اواپراتور دستگاه هایی نظیر چیلر تراکمی آب خنک، هواخنک و نیز روف تاپ پکیج ها اتفاق می افتد و هدف آن تبدیل همه مایع مبرد به بخار آب است. مبرد برای ورود به کمپرسور دستگاه باید به طور کامل بخار شده باشد و ورود ذرات آب، حتی اگر به میزان اندکی باشد، می تواند به کمپرسور چیلر، روف تاپ پکیج و دیگر دستگاه ها، آسیب وارد کند. کمپرسور مهم ترین بخش دستگاه های تهویه مطبوعی است که با سیکل  تبرید کار می کنند و قیمت بالایی هم دارد. برای محافظت از این بخش از دستگاه، ضروری است تا فرآیند سوپرهیت به درستی در این دستگاه ها پیاده سازی شود.

دستگاه های تهویه مطبوعی که به درستی کار می کنند، مبرد از قسمت کمپرسور دستگاه تا بخش شیر انبساط به این ترتیب ظاهر خواهد شد: سوپرهیت، حالت اشباع و سابکول.

در زمان ورود مبرد به کمپرسور، باید حالت سوپرهیت رخ داده باشد تا مبرد به طور کامل به شکل بخار داغ وارد کمپرسور شود و از ورود مایع به این بخش از دستگاه پیش گیری شود. در ادامه و با ورود مبرد به کندانسور دستگاه هایی نظیر چیلر هواخنک، مبرد تغییر فاز داده و به حالت اشباع خود باز می گردد. در این بخش شاهد ترکیبی از گاز و مایع در کندانسور دستگاه هستیم و مبرد به دمای کندانس خود رسیده است. با خنک شدن بیش تر مبرد، حالت مایع در آن ایجاد شده و سابکول در آن اتفاق خواهد افتاد. مبردی که در حالت سابکول و به شکل مایع است، وارد شیر انبساط دستگاه شده و بدون صدمه زدن به این بخش و افت ظرفیت آن، سیکل تبرید تراکمی را ادامه می دهد.

فواید سوپرهیت برای سلامت کمپرسور

راهنمای اندازه گیری سابکول و سوپرهیت

اندازه گیری سابکول و سوپرهیت در بخش های پیشین مورد بررسی قرار گرفت و رابطه عددی تعیین این شاخص، بیان شد. باید اشاره کرد که برای اندازه گیری دقیق این شاخص، باید از نوع مبردی که در دستگاه تهویه مطبوع در گردش است، اطمینان حاصل کنید و دمای تبخیر و جوش آن را در رابطه قرار دهید. مبردهایی که در این دستگاه های سرمایشی و گرمایشی استفاده می شوند، غالبا از آب، دمای اشباع پایین تری دارند و با اعمال انرژی کمتر، می توان تغییر فاز آنها را میسر نمود. مبرد ها خود دارای دو نوع ساده و ترکیبی می باشند و لازم است تا اندازه گیری دقیق دمای اشباع آنها با شناخت کامل نوع مبرد، ترکیبی یا ساده بودن آن به انجام برسد.

اندازه گیری سابکول و سوپرهیت

نتیجه آنکه

سابکول و سوپرهیت دو فرآیندی هستند که سبب بالا رفتن عمر قطعات دستگاه های تهویه مطبوع که با سیکل تبرید تراکمی کار می کنند، خواهند شد. سابکول در کندانسور دستگاه اتفاق افتاده و سبب می شود تا مبرد به طور کامل به مایع تبدیل شود. به عبارتی از ورود بخارات مبرد به شیر انبساط دستگاه پیش گیری به عمل آورده تا به این شیوه سبب افت ظرفیت دستگاه در انتقال مبرد به اواپراتور و خنک سازی محیط نشود. از سویی سوپرهیت فرآیندی است که در اواپراتور رخ می دهد و سبب می شود تا همه مایع مبرد به گاز تبدیل شود و به این شیوه از ورود مایع به کمپرسور دستگاه هایی نظیر روفتاپ پکیج، پیش گیری می کند. این فرآیند سبب می شود که کمپرسور عمر طولانی تری داشته باشد و از خرابی و وارد شدن آسیب به آن جلوگیری می کند. با توجه به قیمت بالای کمپرسور و دیگر قسمت های تجهیزات تهویه مطبوع، ضروری است تا با اعمال این فرآیندها، راندمان سیکل تبرید تراکمی را بالا برد و از سلامت فنی اجزای آن محافظت کرد. شناخت مبردی که در این سیکل در جریان است و محاسبه سابکول و سوپرهیت برای دریافت بیشنیه راندمان، از مهم ترین بخش های راه اندازی سیکل تبرید است و در زمان سرویس های دوره ای دستگاه نیز باید به آن توجه ویژه ای نمود. چنان چه در این حوزه نیاز به اطلاعات بیش تری دارید و یا مایل به خرید قسطی و یا نقد دستگاه های تهویه مطبوع هستید، می توانید با بخش بازرگانی گروه صنعت تاپ تهویه در تماس باشید.

سوالات متداول

تعریف سابکول چیست؟

سابکول به معنای کاهش دمای یک سیال، زیر دمای چگالش آن می باشد که در دستگاه های تهویه مطبوع که با سیکل تبرید تراکمی کار می کنند، در قسمت کندانسور اتفاق می افتد.

تعریف سوپرهیت چیست؟

افزایش دمای یک سیال، بالاتر از دمای تبخیر آن را سوپرهیت می نامند و این فرآیند  در سیکل تبرید تراکمی در بخش اواپراتور دستگاه و به منظور تبدیل تمام مبرد به بخار به منظور ورود به کمپرسور انجام می شود.

فواید سابکول و سوپرهیت در تهویه مطبوع چیست؟

این دو فرآیند شرایطی را برای ورود مبرد به بخش های مختلف دستگاه فراهم می کنند که راندمان سیستم تهویه مطبوع در حالت بهتری قرار گرفته و از سویی از وارد شدن صدمه و خسارت به بخش هایی نظیر کمپرسور که مهم ترین بخش یک سیکل تبرید تراکمی است، پیش گیری به عمل می آورد.

سابکول و سوپرهیت چیست؟
توسط تاریخ انتشار : 2022-10-163 دیدگاه
3 دیدگاه
 1. حامد اسکندری 2022-10-17 - 08:14 - پاسخ

  سابکول رو تکنسین دستگاه تنظیم میکنه؟

  • تاپ تهویه 2022-10-17 - 10:22 - پاسخ

   بله این کار توسط تکنسین دستگاه چیلر انجام خواهد شد.

 2. بابک 2022-10-22 - 18:26 - پاسخ

  بادرود،دریک سردخانه زیر صفردمای خط ساکشن دوازده درجه و دمای معادل فشار منفی بیست درجه میباشد.سوپر هیت در این دستگاه هشت است یا سی ودو؟
  چون طبق فرمول داریم
  ۳۲=(۲۰-)-۱۲
  لطفا راهنمایی بفرمایید

ثبت ديدگاه

جهت مشاوره تخصصی و استعلام قیمت محصولات تماس بگیرید.